Komunikační školení strážců přírody

Publikoval(a) Filip Chalupka dne

Ve dvou etapách zorganizovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Asociací strážců přírody ČR školení strážců přírody z krizové komunikace. První dvoudenní etapa proběhla v termínu 5. – 6. 10. 2023 na Skalním mlýně v Domě přírody Moravského krasu a druhá jednodenní etapa v sobotu 21.10.2023 na Správě CHKO Moravský kras v Blansku.

Celkem tedy školení proběhlo ve třech dnech. Každé etapy se zúčastnilo 19 strážců a pracovníků AOPK ČR. Nejvíce byli zastoupeni domácí strážci z Moravského krasu, ale přijeli také strážci z Křivoklátska, Poodří, Orlických hor a ze Šumavy a přijeli pracovníci AOPK ČR z Brd, Broumovska, Českého krasu, Beskyd, Pálavy, Bílých Karpat, Žďárských vrchů a z pražského ústředí.

Školitelé Kamil Polák a Jana Celá odvedli velký kus dobré práce a většina zúčastněných projevila zájem v těchto školeních pokračovat.

Zapsal: Antonín Tůma

Od školitelky Jany Celé účastníkům kurzů:

Efektivní komunikace a zvládání stresových situací.

Mám velkou radost, že mohu s vámi sdílet, jak úžasné bylo třídenní intenzivní školení pro strážce přírody ČR, které jsem vedla v tandemu s PhDr. Kamilem Polákem (Stillness institut). Toto školení proběhlo díky Asociaci strážců přírody ČR.

Strážci přírody si během dvoudenního a jednodenního kurzu prošli základními dovednostmi správné komunikace, technikami na zvládání stresu a základy sebeobrany. V rámci modelových situací si mohli vyzkoušet, jak čelit neočekávaným situacím i v případě eskalovaného jednání.

Bylo mi ctí, strávit čas s touto komunitou zapálených lidí, kteří jsou odhodlaní chránit přírodu pro budoucí generace a pomáhat lidem, aby přírodě a jejím potřebám více rozuměli a užívali si pobyt v chráněných krajinných oblastech v oboustranné harmonii.

Děkuji všem, kteří školení absolvovali, za aktivní zapojení a za zodpovědný přístup.

Jana Celá


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder